Flexibel
Snel
Betrouwbaar

Intrapost en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen voor Intrapost. Onze bedrijfsvisie is gebaseerd op een respectvolle omgang met mens, milieu en maatschappij: allen aspecten die in onze producten en dienstverlening een belangrijke rol spelen. Verantwoord ondernemen en maatschappelijk betrokken zijn, is voor Intrapost dan ook de leidraad in haar functioneren als bedrijf. Voor alle aandachtsgebieden – variërend van milieuaspecten tot aan de meest uiteenlopende sociale vraagstukken – heeft Intrapost beleidsmaatregelen doorgevoerd. Beleidsmaatregelen waarin de drie P’s – People, Planet en Profit – voortdurend centraal staan:

 • People: de sociaal-maatschappelijke kant
 • Planet: de ecologische omstandigheden
 • Profit: economische voordelen voor ons en onze klanten

Verantwoorde postverwerking

We proberen zo verantwoord mogelijk post en pakketten te verwerken en willen nadrukkelijke naar voren laten komen dat Intrapost in het uitvoeren van haar corebusiness kiest voor een respectvolle omgang met mens, milieu en maatschappij. Dat blijkt onder andere uit de volgende voorbeelden:

 • Wij controleren de adresbestanden uitvoerig om onnodige zendingen te voorkomen
 • Het strategisch sorteren van de post om onnodige sorteerslagen te voorkomen
 • We sturen voortdurend op samenwerkingen met vervoerders die medewerkers in dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Het duurzaam afdrukken van de poststukken met verantwoorde inkt en efficiënte verpakkingen
 • Het CO2-neutraal bezorgen van post en pakketten door constant samenwerkingen aan te gaan met fietskoeriers door het gehele land.

Kortom: wij dragen zelf én in samenwerking met onze partners zorg voor deze processen.

Wij geven om mensen

Onze visie wat betreft duurzaamheid beperkt zich niet alleen tot het ecologische, maar manifesteert zich ook in ons verantwoordelijkheidsgevoel wat betreft de sociale cohesie van de maatschappij. In die geest werken wij veelvuldig, intensief en met veel plezier samen met SW-bedrijven, welke zich kenmerken door het engageren van mensen die een beetje extra aandacht nodig hebben. Hiermee overtreffen we de voorwaarde die de Rijksoverheid aan Social Return On Investment (SROI) stelt. Intrapost heeft met trots het hoogst haalbare certificaat in de PSO normering. Trede 3. SROI is zorgen voor werk en ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen op de arbeidsmarkt.

 

We zorgen niet alleen voor financieel maar ook maatschappelijk rendement. De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het geeft inzicht in de mate waarin Intrapost meer dan gemiddeld sociaal onderneemt, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. En niet alleen wij zijn hier tevreden over, maar ook onze klanten en andere partners, gezien de hoge kwaliteit die geleverd wordt. Door samen te werken met Intrapost, draag ook jij bij aan een betere wereld!

Sociale werkomgeving

Mensen zijn voor ieder bedrijf goud waard. Wanneer mensen goed in hun vel zitten, gaat het goed met een bedrijf. Daarom investeren wij in een gezonde en sociaal-positieve werkomgeving.

Wij beschikken over verschillende certificaten van IkbenHarrie.nl. Harrie is de personificatie van de ideale collega-werknemer die begeleiding biedt aan medewerkers met extra ondersteuningsbehoeften. Intrapost en Harrie staan voor:

 • Hulpvaardig
 • Alert
 • Realistisch
 • Rustig
 • Instruerend
 • Eerlijk

Het constant bevorderen van onze onderlinge communicatie, teamgeest, inspiratie, alsmede de ontwikkeling van de competenties en talenten van onze werknemers, hebben wij dan ook zeer hoog in het vaandel.

Onderzoek toont aan dat werknemers met een arbeidsbeperking aanzienlijk meer kans hebben om succesvol te participeren wanneer zij worden ondersteund door een Harrie. Dit gedachtegoed is verder ontwikkeld, en we zijn trots om een nieuwe module aan te bieden die speciaal gericht is op statushouders.

Bij Intrapost zetten we ons in om iedereen een eerlijke kans te geven op een succesvolle carrière. Met de Harrie-methodiek creëren we een inclusieve werkomgeving waar iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft.

Inrichting van het Milieu Management Systeem

De inrichting van het Milieu Management Systeem is opgebouwd vanuit het schema van het primaire proces. Dit is een weergave van de eigen werkwijze binnen de organisatie, en het ankerpunt voor het vastleggen van afspraken en het verdelen van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Het Milieu Management Systeem is een weergave van de gewenste situatie. Het dient als uitgangspunt voor de werkwijze van onze medewerkers in de praktijk.

 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het verduurzamen van onze bedrijfsvoering en arbeidsprocessen een continu proces is. We zijn kritisch. Alle zaken die we kunnen verbeteren, verbeteren we. Bovendien streven wij alleen naar samenwerkingsverbanden met partijen die dezelfde duurzame, maatschappelijk verantwoorde en integere filosofie nastreven.